Image
Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet.
Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet. Bild: Strategisk Arkitektur

Capman och Strategisk Arkitektur kopplar samman Södra Värtan med Gärdet

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Capman utvecklar Strategisk Arkitektur Kv Lybeck i Södra Värtan. Just nu pågår parallella arbeten för hyresgästanpassning och för att skapa nya byggrätter och en attraktiv plats i en livfull stadsdel i Stockholm.
Publicerad den 19 November 2019

Strategisk Arkitektur arbetar just nu med hyresgästanpassning av cirka 5 000 kvadratmeter för Rekryteringsmyndigheten, samt med programhandling och systemhandling för fastighetens vertikala system. Parallellt med detta projektleder Strategisk Arkitektur detaljplanearbetet för de nya byggrätterna.

Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvadratmeter adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60 000 kvadratmeter.

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan med tät, funktionsblandad och livfullt stadsliv för 5 000 boende och lika många arbetande. Genomgående ska området utformas med en mycket hög arkitektonisk kvalitet och erbjuda ett stadsrum som är levande och tillgängligt för alla. Södra Värtan har stort miljöfokus och kommer att byggas energieffektivt och grönt. Kv Lybeck planeras som Leed Gold och ansluter till Stockholms Stads hållbarhetsprogram för stadsdelen.

Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet. Genom en ny arkad med trottoar och lokaler i bottenvåningen mot nya Södra Hamnvägen vänds husets framsida mot nya Värtaområdet och skapar på så sätt tydligare koppling med stadsdelen och kommunikationer som Tvärbanan och tunnelbanan. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter och entréer till kontor, vilket bidrar till en levande stadsmiljö.

Ett starkt fokus i projektet är att på kort tid maximera fastighetens värde för ägaren genom att skapa en attraktiv produkt för många nya hyresgäster som kan fortsätta att utvecklas i framtiden. Första hyresgästen väntas flytta in i maj 2020 och fastigheten planeras stå helt färdig under 2023.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"En del budprocesser har dragit iväg"

Bolag Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare. De köpte nyligen en samhällsfastighet i Helsingborg från Skanska för omkring 200 miljoner kronor. Folksam har en uttalad strategi att öka innehavet i fastigheter. Fastighetsdirektören Lars Johnsson ger en djup inblick i verksamheten i en intervju med Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY