Image

Byggnadsvårdsföreningen säger nej till Nobel Center

Bygg/Arkitektur I fredags lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt yttrande över planförslaget för Nobel Center på Blasieholmen till Stockholms stadsbyggnadskontor. Föreningen avstyrker planförslaget som bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.
Publicerad den 21 April 2015

Turerna kring Nobel Center har varit många och allmänintresset är stort. Det visar inte minst Facebook-gruppen 'Bevara Tullhuset och hamnmagasinet på Blasieholmen' som i skrivande stund har över 8 000 följare. Då Svenska Byggnadsvårdsföreningen i samarbete med Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen den 16 mars arrangerade sitt seminarium ’Nobel Center - tillgång eller katastrof?’ kom hundratals åhörare och i medierna lyfts frågan dagligen från olika håll.

Nu har Svenska byggnadsvårdsföreningen lämnat in ett yttrande över planförslaget. Planen avstyrks på grund av de negativa effekterna för stadsbilden, för att den unika historiska hamnmiljön utraderas och för att förslaget innehåller stora osäkerheter om hur trafiken ska lösas. Föreningen anser att förslaget medför påtaglig skada på riksintresset och därmed strider mot miljöbalken.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY