Image
Visualisering av bostadsbebyggelse som är en del av förslaget för strukturplanen för projektet Nya Udden.
Visualisering av bostadsbebyggelse som är en del av förslaget för strukturplanen för projektet Nya Udden. Bild: Utopia Arkitekter

Bröderna Persson bygger ny stadsdel i centrala Kristianstad

Bygg/Arkitektur Det familjeägda fastighetsbolaget Bröderna Persson har tagit fram ett förslag för utvecklingen av området Udden i centrala Kristianstad. Projektet "Nya Udden" innehåller 115 000 kvadratmeter bostäder i olika upplåtelseformer för ungdomar, barnfamiljer och äldre. Sammanlagt omfattar hela utvecklingsområdet cirka 1 400 bostäder vara hälften ligger inom Bröderna Perssons fastigheter.
Publicerad den 11 December 2019

Arbetet med vision och målbild för den nya stadsdelen påbörjades tillsammans med Tyréns stadsutveckling för ett och ett halvt år sedan. Under senvåren och sommaren har arbetet tagits vidare tillsammans med Tyréns och Utopia Arkitekter. Resultatet är ett förslag för en struktur som omfattar cirka 115 000 kvadratmeter bostäder och lokaler och som i dag presenterats för politiken.

Förslaget för området som i dag till största del upptas av industrifastigheter och parkeringsplatser bygger på idén om att dels knyta ihop Udden med staden genom nya fastigheter och stråk och dels skapa en starkare kontakt med vatten och natur för staden som helhet.

– Udden är ett fantastiskt område med stor potential att bidra till en positiv utveckling av Kristianstad. Tillsammans med kommunen vill vi skapa en ny stadsdel med ett brett utbud av bostäder i olika storlekar och blandade upplåtelseformer i direkt närhet till vatten, grönska och inte minst centrum med alla tänkbara former av service, säger Mårten Persson, ägare av Byggnads AB Bröderna Persson.

Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området som besökare och Kristianstadsbor i allmänhet. Både Yllans konferenscenter och villorna i området blir kvar och de nya fastigheterna placeras och utformas för att skapa en harmonisk och väl fungerande helhet.

– Vår vision är att Nya Udden ska bli en modern stadsdel baserad på klimatsmart byggande som med blandade upplåtelseformer, bostäder för livets alla skeden, ett centralt läge och rätt utbud av olika typer av verksamheter ger ett fantastiskt tillskott till staden. I arbetet med vårt förslag och i dialogen med kommunen känner vi att förutsättningarna är väldigt goda att kunna uppnå våra mål.

Mårten Persson uppskattar att man inom ramen för projektet kommer att investera cirka 1 500 miljoner kronor. Man hoppas nu kunna påbörja detaljplanearbetet så snart som möjligt med siktet på att kunna inleda ett etappvis byggande under 2022.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY