Image

Boverket: Så många bostäder behövs till 2025

Bostäder Den tidigare prognosen pekade på ett behov av 710 000 nya bostäder under åren 2017-2025. Den nya prognosen visar att det behövs 600 000 bostäder.
Publicerad den 2 Augusti 2017

En anledning till Boverkets revidering är att Statiska centralbyrån har reviderat befolkningsprognosen i april 2017. Den nya befolkningsprognosen innebär en nedskrivning av rikets befolkningsutveckling, framför allt de närmaste åren. En annan anledning är att det under 2016 byggdes cirka 46 000 bostäder som nu räknas bort i den nya prognosen. Därför är Boverkets byggbehovsprognos nu något lägre än vad som redovisades i juni 2016.

En stor del av de nya bostäderna, 322 000, bedöms behövas redan fram till 2020. Det innebär en genomsnittlig årlig produktionstakt på 80 500 nya bostäder. Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren men byggtakten har ändå inte nått upp till de nivåer som behövts för att hålla jämna steg med befolkningsökningen.

Boverkets byggbehovsprognos 2017-2025:
Tidsperiod - Totalt - Per år
2017-2020 - 322 000 - 80 500
2021-2025 - 278 000 - 55 600
2017-2025 - 600 000 - 66 700

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY