Image

Bonava utvecklar nytt bostadsområde i Huddinge

Bygg/Arkitektur Bonava kommer att utveckla ett bostadsområde om 220 lägenheter och en förskola i Huddinge centrum. Området kommer att bli ett hem för cirka 450 personer och vara nära beläget gröna Sjödalsparken och Sjödalsbacken.
Publicerad den 12 Oktober 2016

– Vi är mycket glada över att få det här förtroendet av Huddinge kommun. Det här är ett projekt som ligger helt i linje med vår strategi att utveckla levande platser och områden där människor trivs och lever sina liv. Vi ser fram emot att komma igång, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef för Bonava Sverige.

Under projektets gång har Bonava för avsikt att initiera möten med medborgare, kunder och andra intressenter i syfte att skapa engagemang, förankring och ge möjligheter till intresserade att påverka stadsdelens utveckling och den egna boendemiljön.

Försäljningen planeras starta under andra kvartalet 2018. I samband med att detaljplanen blir klar kommer Bonava att förvärva byggrätterna av Huge Fastigheter AB och teckna exploateringsavtal med Huddinge kommun.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY