Image
Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Karl Nordlund

Bonava skriver ner nettotillgångar i Ryssland

Bolag Bonava har beslutat att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll. Den tilltänkta köparen av den ryska verksamheten, G-Group, har inte erhållit nödvändiga tillstånd från ryska myndigheter varför kontraktet har annullerats.
Publicerad den 25 Januari 2023

Bolaget har tidigare beskrivit att denna risk var högst sannolik i ett pressmeddelande den 17 november 2022. Beslutet att lämna Ryssland ligger fast och försäljningsprocessen har återstartats. Osäkerheten avseende både tid och belopp för en sådan försäljning gör att Bonava fattat beslutet att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll.

De projektfinansieringsgarantier som Bonava AB ställt till förmån för sitt dotterbolag i S:t Petersburg regleras i samband med överlämning av bostäder och minskar enligt plan varför ingen reservering av dessa poster bedöms nödvändig. Detta är majoriteten av de garantier som Bonava AB utställt.

Nedskrivning av nettotillgångar uppgår till 0,9 miljarder kronor beräknat med aktuella valutakurser vid utgången av december. Efter nedskrivning av nettotillgångarna bedöms exponeringen mot Ryssland vara begränsad.

Sedan det tredje kvartalet 2022 har verksamheten i S:t Petersburg redovisats som verksamhet under avveckling. Nedskrivningen av nettotillgångar rapporteras under Periodens resultat från verksamhet under avveckling. Åtgärden medför inga kassaflödeseffekter och Bonava uppfyller fortsatt sina lånevillkor.

Bonava publicerar helårsresultatet för 2022 den 2 februari 2023.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige