Image
Aija Harju.
Aija Harju. Bild: Boklok

Boklok intensifierar arbetet med mångfald och inkludering

Bolag Mångfald och inkludering är en avgörande del i utvecklingen av Boklok. Nu tillsätts en ny roll med uppdraget att ta fram en strategi och handlingsplan. Aija Harju från Skanska Finland får rollen som Diversity and Inclusion leader.
Publicerad den 8 Mars 2021

– Vår framgång avgörs utifrån om vi kan locka till oss medarbetare med olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter. BoKlok har redan idag en bra blandning av kön, nationaliteter och erfarenheter. Hälften av Bokloks landschefer är kvinnor och 20 procent av medarbetarna i fabriken i Gullringen är kvinnor. Det är en bra grund när vi nu växlar upp arbetet med mångfald och inkludering. Här kommer Aijas breda erfarenhet av arbete med mångfald och inkludering inom Skanska ha stor betydelse. Hon har i sina tidigare uppdrag skapat både tydliga och varaktiga resultat, säger Jonas Andé, chef för HR och etik på Boklok.

Aija Harju började på Skanska 2007 och har haft flera strategiska uppdrag inom mångfald, inkludering och organisationskultur. Hon har bland annat ansvarat för utvecklingen och implementeringen av en strategi för mångfald och inkludering i Skanska Finland och har deltagit i framtagandet av en motsvarande strategi för Skanska Norge.

– Jag ser verkligen fram emot mitt uppdrag på Boklok. Målet är att utveckla en strategi för mångfald och inkludering som ligger i linje med Bokloks affärsstrategi med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Genom att involvera hela organisationen i arbetet kan vi skapa en starkare och mer attraktiv verksamhet där människor med olika bakgrund och erfarenheter växer, säger Aija Harju.

Aija Harju kommer att påbörja sitt uppdrag i mitten på mars och kommer dela sin tid mellan Boklok och Skanska Finland. Uppdraget löper under ett år och kommer sedan lämnas vidare till en annan expert inom området, allt för att få in olika idéer och erfarenheter.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför ser vi en breddning på transaktionsmarknaden

Sverige Efter en kraftig dipp under Q2 återhämtade sig den nordiska transaktionsmarknaden rejält under slutet av 2020. Nu fortsätter man på den inslagna vägen med hög aktivitet och hög volym. Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea, berättar för Fastighetssverige om utveckling i Sverige, om det utländska intresset och om den nya trenden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY