Image
Carola Lavén.
Carola Lavén. Bild: Besqab

Besqab rapporterar vinstlyft

Bolag Besqab redovisar en betydligt högre omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Publicerad den 28 April 2021

Vd:n Carola Lavén skriver:
– 2021 har inletts med flera betydelsefulla aktiviteter och händelser. Bostadsmarknaden är fortsatt stark och Besqabs projekt har haft en god efterfrågan och försäljning. Vi har produktionsstartat ytterligare 117 nya bostäder – viktiga steg mot målet om ökad produktionstakt – och vår byggrättsportfölj har kompletterats med 400 nya byggrätter, bland annat markanvisningen från Solna stad för cirka 280 bostäder i ett attraktivt läge i Huvudsta. I branschens utmärkelse av årets nöjdaste kunder 2020 tilldelades vi en topp 3-placering vilket är mycket glädjande och ett kvitto på att vårt engagemang och kundfokus ger resultat. Vi fortsätter att följa vår plan och tar fortlöpande steg i riktning mot våra mål om en ökad tillväxt och lönsamhet.

Januari–mars 2021
Enligt segmentsredovisningen ökade kvartalets intäkter till 505,3 Mkr (209,4) och rörelseresultatet till 29,6 Mkr (23,2)
Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 60,5 Mkr (22,1) och resultat per aktie uppgick till 3,94 kr (1,44)
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 40,6 Mkr (–)
Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 676,9 Mkr (1 410,7) och eget kapital per aktie uppgick till 108,36 kr (91,73)
Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 453,9 Mkr (533,1)
Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 117 (0)
Antal sålda bostäder uppgick till 88 (100)
Enligt IFRS uppgick intäkterna till 261,4 Mkr (277,1) och rörelseresultatet till 18,2 Mkr (26,7). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 51,3 Mkr (18,1) motsvarande 3,39 kr per aktie (1,17).

Väsentliga händelser under första kvartalet
I januari vann detaljplanen för Besqabs projekt i Solna Centrum laga kraft. Projektet omfattar cirka 380 bostäder.
I februari tilldelades Besqab en topp 3-placering i Prognoscentrets årliga branschmätning av Nöjd Kund Index (NKI) 2020.
Besqab förvärvade i mars 50 procent av aktierna i bostadsutvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin AB.
I mars tilldelades Besqab en direktmarkanvisning av Solna Stad gällande cirka 250 lägenheter och 30 radhus i Huvudsta. Köpeskillingen bedöms uppgå till totalt 570 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång
I april erhöll Besqabs vårdboende Juliahemmet i Uppsala sin miljömärkningslicens för Svanen efter att samtliga krav avseende byggnaden kontrollerats och godkänts.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY