Image
brage umeå.jpg
brage umeå.jpg

Balticgruppen vill bygga 13-våningshus i Umeå Centrum

Bygg/Arkitektur Umeå kommun utreder nu möjligheterna att bygga ett 52 meter högt bostadshus i centrala Umeå. Balticgruppen står bakom projektet.
Publicerad den 22 Juni 2015

Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

– Det är ett intressant projekt att gå vidare med eftersom det skulle innebära både parkeringar och bostäder i centrala stan, därför är det viktigt att vi utreder det här grundligt och i etapper. Det är ett komplicerat ärende, men vi är beredda att utreda möjligheterna för det, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tanken är att huset som är 52 meter högt och cirka 13 våningar i huvudsak ska innehålla bostäder. I markplan ska det finnas plats för handel och kontor och under jord ett parkeringshus med cirka 100 p-platser.

I den gällande detaljplanen för kvarteret är fastigheten planlagd som parkmark. Det innebär att den inte får bebyggas. Balticgruppen däremot anser att byggnaden ligger i linje med översiktsplanens vision om den täta blandstaden och att byggnaden också skulle tillföra det som uttrycks i översiktsplanen, nämligen högkvalitativ arkitektur som kan ge utrymme både för bostäder och attraktiva mötesplatser i centrum. Det är något som efterfrågas i översiktsplanen för att centrum ska växa till 15 000 invånare. Sökande har också tagit stöd för placeringen i Umeå kommuns parkeringsprogram.

Ytterligare frågor att ta hänsyn till i planarbetet är bland andra:
• Om byggnaden kan påverka grundvattenförhållandena på platsen.
• Hur den kulverterade Renmarksbäcken påverkas.
• Buller.

Det finns också flera kulturvärden att ta hänsyn till. Centrala stan är av riksintresse för kulturmiljö där Storgatan är beskriven som värdekärna och Tullkammaren är byggnadsminne.

Parkeringshuset under byggnaden skulle innebära att man utnyttjar lutningen för att få plats med 100 parkeringsplatser för besökande och boende. Infarter skulle då ske från Strandgatan och Storgatan. Ännu en fråga som ska utredas är hur det kommer att påverka luftmiljön vid Storgatan.

Tidigast våren 2017 beräknas detaljplanen vara klar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige