Image
Erik Selin
Erik Selin Bild: Nicklas Tollesson

Balder ökar förvaltningsresultatet med 29 procent

Bolag Balder fortsätter leverera starka siffror och ökar förvaltningsresultatet per aktie med 29 procent.
Publicerad den 17 Juli 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

# Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar en ökning per aktie med 29 % till 10,61 kr (8,25)
# Långsiktigt substansvärde uppgick till 300,42 kr per aktie (246,51)
# Hyresintäkterna uppgick till 3 663 Mkr (3 217)
# Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869) motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 159 Mkr (1 763). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 29 % och uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar 10,61 kr per aktie (8,25). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 401 Mkr (311).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 966 Mkr (4 355). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869), motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1 603 Mkr (3 003), värdeförändringar avseende räntederivat med -287 Mkr (-57) samt resultat från andelar i intressebolag om 462 Mkr (406).

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY