Image
Erik Selin.
Erik Selin. Bild: Balder

Balder levererar trots hotellexponering – rejäl ökning av substansvärdet

Bolag Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 4,24 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning per aktie med 5 procent. Selin: "Framtiden är alltid osäker men ljus och fylld av möjligheter."
Publicerad den 11 Februari 2021

Balders 2020 i siffror:
Årets förvaltningsresultat uppgick till 4 900 miljoner kronor (4 604). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 5 procent och uppgick till 4 244 miljoner kronor (4 023), vilket motsvarar 23,51 kr per aktie (22,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 663 miljoner kronor (787).

Årets resultat efter skatt uppgick till 7 275 miljoner kronor (11 526). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 641 miljoner kronor (8 958), motsvarande 36,79 kr per aktie (49,77). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 453 miljoner kronor (9 577), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 174 miljoner kronor (95), värdeförändringar avseende räntederivat med -141 miljoner kronor (-180) samt resultat från andelar i intressebolag om 897 miljoner kronor (876).

I vd-ordet sägar Erik Selin bland annat:
– Det gångna året har varit händelserikt på många olika sätt. Utbrottet av Coronapandemin har fått en oerhört stark påverkan på samhället och världens börser och ännu har vi tyvärr inte sett slutet på detta. För Balder är det viktigaste ekonomiska målet att långsiktigt öka förvaltningsresultatet och intjäningsförmågan. Det kräver både att den befintliga fastighetsportföljen utvecklas väl och att vi hittar nya investeringar med bra balans mellan avkastning och risk. Trots turbulens och osäkerhet har vi under året fortsatt att utveckla verksamheten. Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 5 procent och substansvärdet med 13 procent. Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat från Collector samt hyresrabatter på grund av pandemin. Mindre värdeförändringar avseende våra förvaltningsfastigheter gjorde att resultatet efter skatt minskade till 36,79 kr per aktie (49,77). Aktuell intjäningsförmåga per aktie har jämfört med föregående årsskifte förbättrats med 12 procent.

– Sedan början av våren 2020 har världen präglats av den pågående pandemin. Förutom de som direkt drabbas och blir sjuka är det på det ekonomiska planet väldigt ledsamt att se alla som helt oskyldigt drabbas i sina verksamheter i särskilt påverkade delar av näringslivet. Balder har vidtagit en rad åtgärder för att hantera den rådande situationen. Vi försöker i möjligaste mån att på olika sätt stötta de av våra hyresgäster som drabbats hårdast. Den fortsatta utvecklingen är osäker och det är väldigt viktigt att verksamheten är flexibel och beredd på nya utmaningar. Hyresintäkterna under kvartalet har erhållits på liknande nivå som tidigare kvartal. För det första kvartalet 2021 har ca 99 procent av de hyror som hade förfall den 31 december betalats.

– Under året träffade vi avtal om att förvärva Masmästaren med fastigheter i Falun/Borlänge, Västerås, Uppsala och Nacka. Beståndet omfattar ca 250 000 kvadratmeter, med ett fastighetsvärde om cirka 5 miljarder, fördelat på hälften bostadsfastigheter och hälften kommersiella fastigheter. Bland våra övriga större investeringar skulle jag vilja nämna förstärkningen av vår position i Norge, tack vare investeringar i Entra motsvarande 18 procent av det totala aktiekapitalet och i 50 procent av Anthon B NiIsen Eiendom. Den senare har en mycket bra fastighetsportfölj i Osloregionen bestående av både förvaltningsfastigheter och kommande projekt, och en väldigt fin organisation med kompetenta medarbetare.

– En annan positiv affär jag också gärna vill lyfta är strukturaffären vi gjorde med Serneke i slutet av året. Det känns mycket glädjande att få bidra till förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt som Karlatornet är. Investeringen i Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär mellan Balder och Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

– Jag ser med stor nyfikenhet fram emot Balders fortsatta resa. Trots svåra tider just nu så försöker vi se över nästa krön och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Framtiden är alltid osäker men ljus och fylld av möjligheter.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Allt fler fastighetsbolag handlas till premie

Lista Efter rapportfloden kan Fastighetssverige konstatera att allt fler fastighetsbolag nu värderas till en premie på börsen. Här presenteras en uppdaterad lista med de noterade fastighetsbolagens substansvärdering.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY