Image
Erik Selin, vd för Balder.
Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Balder: Förvaltningsresultat upp 27 procent

Bolag Balder ökar förvaltningsresultatet under Q1 med 27 procent, till 7,41 kronor per aktie. Substansvärdet växer till 540 kronor, upp från 504 vid årsskiftet.
Publicerad den 12 Maj 2022

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 521 Mkr (1 228). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27 procent och uppgick till 1 382 Mkr (1 088), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 procent till 7,41 kr (5,83). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 428 Mkr (265).

Långsiktigt substansvärde uppgick till 540,24 kr per aktie (405,27).

Hyresintäkterna uppgick till 2 507 Mkr (2 118).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 875 Mkr (2 896). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 261 Mkr (2 665), motsvarande 28,21 kr per aktie (14,29). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 344 Mkr (1 398), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 20 Mkr (115), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -1 Mkr (24), värdeförändringar avseende räntederivat med 687 Mkr (299) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 829 Mkr (516).
Värderingsyielden uppgår till 4,4 procent (4,5), vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige