Image
Rutger Arnhult.
Rutger Arnhult. Bild: Klövern

Arnhult slår ihop privata bolag

Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management avser att förvärva sitt systerbolag Arnia för att konsolidera tillgångarna till en koncern.
Publicerad den 10 December 2019

M2 och Arnia har likartade verksamheter och en sammanslagning av de två koncernerna kommer att stärka verksamheten, effektiviteten samt den finansiella ställningen i M2.

M2 har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt obligationslån i SEK med en förväntad löptid om tre år, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Likviden kommer att användas för ytterligare investeringar.

Både M2 och Arnia äger aktier i Castellum, Corem, Klövern och Sagax och båda bolagen har även direktägda fastighetsbestånd.
M2 äger även 85% i entreprenad- och projektutvecklingskoncernen Wästbygg.

En sammanslagning av M2 och Arnia kommer att konsolidera de strategiska innehaven och förstärka och effektivisera de direktägda fastighetsinnehaven. Därutöver kommer soliditeten och den finansiella ställningen i M2, med Arnias låga belåningsgrad och starka soliditet, att ytterligare förstärkas efter transaktionen.

Efter förvärvet kommer M2 att förstärka sin finansiella ställning (nyckeltal per 30 september 2019):
Justerad soliditet ökar från 55,1% till 60,6%
Eget kapital ökar från 10 255 mkr till 15 333 mkr
Totala tillgångar ökar från 19 763 mkr till 26 257 mkr
Direktägda fastigheter ökar från 2 529 mkr till 5 090 mkr
Marknadsvärdet på de strategiska innehaven (Castellum, Corem, Klövern och Sagax) ökar från 13 780 mkr till 17 516 mkr
Räntebärande skulder ökar från 6 552 mkr till 7 527 mkr

Det sammanslagna bolaget kommer att äga bland annat följande aktier i noterade fastighetsbolag:
Castellum 10,9% (röster) / 10,9% (kapital) – 6 304 mkr i marknadsvärde per 30 september 2019
Corem 45,1% (röster) / 41,8% (kapital) – 3 582 mkr i marknadsvärde per 30 september 2019
Klövern 17,0% (röster) / 15,1% (kapital) – 2 813 mkr i marknadsvärde per 30 september 2019
Sagax 14,1% (röster) / 10,2% (kapital) – 4 817 mkr i marknadsvärde per 30 september 2019

Det totala värdet av det sammanslagna bolagets aktieposter ovan per 30 september 2019 uppgick till 17 516 mkr. Värdet per 6 december givet samma antal aktier som ovan uppgick till 18 478 mkr, motsvarande en värdeökning om 962 mkr.

Rutger Arnhult, grundare och ägare av M2, kommenterar:
– Med denna transaktion konsoliderar vi tillgångar som av historiska skäl varit uppdelat på två koncerner. En sammanslagning kommer att samla kontrollposterna i de för oss så viktiga strategiska innehaven i Castellum, Corem, Klövern och Sagax vilket ger oss bättre effektivitet och visar marknaden en tydlighet i styrkan av våra innehav och vilken kontroll vi kan utöva. Vi samlar också de direktägda fastigheterna i en koncern, vilket förbättrar våra möjligheter att förvalta och utveckla beståndet över tid. Förvärvet av Arnia visar också vår tydliga målsättning att behålla en finansiell styrka i koncernen där vår justerade soliditet efter förvärvet kommer att överstiga 60 procent. Det ger oss en handlingsfrihet och en förmåga att fortsätta med värdeskapande affärer, oavsett konjunkturläge.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här är marknadsläget för bostadsbyggande

Bolag Peab har fått uppdraget att bygga 288 hyreslägenheter i projektet Hökälla Säteri i Lillhagen på Hisingen i Göteborg. Beställare är Tornet Bostadsproduktion och kontraktssumman uppgår till 402 miljoner kronor. Liselott Bergkvist, regionchef på Peab i Göteborg, beskriver de stora skillnader som nu finns mellan olika delar av marknaden, vilka delar som går bra och vilka som går sämre.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY