Image

Arkitekttävling för ny stadsdel i Linköping

Arkitektur Linköpings kommun kommer i höst att påbörja en arkitekttävling inom ramen för stadsbyggnadsprojektet ”Innerstaden växer över ån”. Projektet innehåller ett nytt resecentrum och att innerstaden utvidgas.
Publicerad den 22 Augusti 2012

Kommunen har under en lägre tid verkat för en utbyggnad av järnvägskapaciteten till Linköping och för ett modernt järnvägsnät i södra Sverige. Trafikverket har i sin kapacitetsutredning bland annat föreslagit att järnvägen mellan Linköping och Norrköping ska byggas ut med två nya spår. Dessa två spår skulle ligga i det område som den redan beslutade järnvägsutredningen för Ostlänken har pekat ut.

– Att planeringen för ny järnväg har kommit så långt som den har beror på att Linköpings kommun och andra regionala aktörer har varit drivande i planeringsprocesserna. För att uppnå resultat är det nödvändigt att fortsätta att agera aktivt, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Linköpings kommunfullmäktige beslutade redan 2007 att flytta resecentrum till ett nytt läge öster om Stångån. Kommunen har även köpt in mark i området runt nya resecentrum. I nästa steg kan den denna nya del av innerstaden byggas ihop med planerade stadsdelen Kallerstad. Översiktsplanen för Kallerstad ger möjlighet att bygga upp till 5 000 bostäder och 20 0000 arbetsplatser.

Att låta innerstaden växa över ån är en komplex stadsbyggnadsuppgift. För att belysa olika alternativa lösningar är en arkitekttävling i form av en stadsplanetävling ett lämpligt medel. Tävlingen genomförs med så kallad prekvalificering. Det innebär att intresserade arkitektbyråer får göra en intresseanmälan och att kommunen sedan väljer ut ett antal byråer som får lämna in tävlingsförslag.

Intresseanmälan görs hösten 2012 och själva tävlingen genomförs våren 2013. Den beräknas kosta 3,6 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY