Image

Ändringar i strandskyddet föreslås

SVERIGE Det ska bli lättare att bygga längs stränder på landsbygden där det finns gott om orörda stränder och ett lågt exploateringstryck. Däremot stärks strandskyddet vid redan bebyggda stränder där exploateringstrycket är stort, föreslår miljödepartementet i en promemoria.
Publicerad den 10 Mars 2008

Syftet med förslaget är komma till rätta med de problem som identifierats med det nuvarande strandskyddet - brister i tillämpningen, oklarheter i regelverket och en bristande legitimitet för strandskyddsbestämmelserna.

- Ett starkt och tydligt strandskydd är en nationell angelägenhet. Vi behöver säkra förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och ett långsiktigt hållbart skydd av strändernas naturvärden, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på Miljödepartementet.

- Olika delar av landet har olika förutsättningar. Vi behöver ta tillvara behovet av utveckling i hela Sverige. Det är orimligt att det i dag är möjligt att bygga nära vattnet där exploateringstrycket är stort, medan det inte är möjligt i kommuner med en minskande befolkning, säger Elisabet Falemo.

I korthet föreslås vissa lättnader i strandskyddet i områden för landsbygdsutveckling där tillgången till orörda stränder är god och exploateringstrycket lågt. Samtidigt stärks strandskyddet där stränderna redan har exploaterats i hög grad.

Förslaget innebär att kommunerna i fortsättningen får ta över ansvaret för att ge dispenser och upphäva strandskyddet. I dag är det länsstyrelserna som har huvudansvaret för det.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Det här tror Rutger Arnhult om börsen

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Klöverns vd Rutger Arnhult efter Q3-rapporten. Det här fokuserar mångmiljardären på de kommande kvartalen: "Vi ska ha respekt för att läget är fortsatt osäkert".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY