Image
Jan-Erik Höjvall.
Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem

Amasten: Stora värdeförändringar lyfter resultatet

Bolag Amastens resultat uppgick till 333 miljoner kronor (25) under Q3 efter stora värdeförändringar.
Publicerad den 15 November 2019

Kvartalet juli-september 2019
• Hyresintäkterna uppgick till 126 mkr (66)
• Driftsöverskottet uppgick till 71 mkr (38)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 42 mkr (14)
• Periodens resultat uppgick till 333 mkr (25), vilket motsvarar 0,77 kr per stamaktie (0,13)
• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,56 kr (6,09)
• Direktavkastningen uppgick till 5,43 procent (5,21)
• Överskottsgraden var 56 procent (57)

Vd Jan-Erik Höjvall:
– Amasten presenterar sitt bästa kvartalsresultat någonsin, 333 mkr. Förvaltningsresultatet tredubblas till 42 mkr jämfört med tredje kvartalet 2018. Resultatet per stamaktie stiger till 0,77 kronor jämfört med 0,13 kr vilket bevisar att vi prioriterar rätt och kan skapa värde för våra ägare. Att vi kan visa rekordresultat under ett kvartal där största fokus varit på att integrera nya medarbetare och fastigheter är ett mycket bra betyg som visar på en väl sammansatt och effektiv organisation. Nu har vi fastigheter till ett värde om 7 mdkr och substans-värdet per aktie ökade till 6,56 kr per aktie.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hallengren om konkurserna i beståndet och förvärvsplanerna

Bolag Wihlborgs levererar ett stabilt resultat under rådande omständigheter och balansräkningen är fortsatt stark. Företagets vd Ulrika Hallengren berättar för Fastighetssverige hur de upplever corona i sin vardag, hur det ser ut med konkurser bland hyresgästerna och vilka förvärv de gärna gör.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY