Image
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten står stadigt

Bolag Även Amasten vill lugna marknaden med en uppdatering om bolagets finansiella situation.
Publicerad den 27 Mars 2020

Amasten skriver:
"Med anledning av den oro som nu präglar näringsliv och finansiella marknader med spridningen av Covid-19 vill Amasten lämna en uppdatering. Amasten står starkt, vi har en stark balansräkning och en finansiell styrka som bedöms kunna möta de utmaningar som vi kan ställas inför. Vi följer löpande utvecklingen och ser till våra anställdas, hyresgästernas och leverantörers hälsa och säkerhet. Amasten har vidtagit åtgärder för eventuella störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer.

Amastens intäkter utgörs till 82 procent av bostadsrelaterade hyror, kommun, region och stat motsvarar 6 procent och 2 procent hänförs till dagligvaruhandel med stora starka aktörer. Övriga kommersiella hyresgäster svarar för 10 procent av hyresintäkterna och Amasten bedömer att cirka 3 procentenheter av dessa hyresintäkter, främst hänförliga till butiker och restauranger, kan påverkas av den rådande situationen.
Våra tillgångar är belånade till 51 procent hos ett antal banker vilka vi har ett bra samarbete med. Under 2020 skall endast cirka 10 procent av lånestocken refinansieras och vi har inga obligationslån."

– Det är fantastiskt att få leda ett bostadsbolag som har stabila hyresintäkter och har ett så bra och långsiktigt samarbete med våra banker, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY