Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm Equity: Ingen påverkan från pandemin

Bolag Alm Equity har än så länge inte påverkats negativt av coronapandemin, menar Joakim Alm i Q1-rapporten.
Publicerad den 27 Maj 2020

Nettoomsättningen uppgick till 413 mkr (230).

Periodens resultat uppgick till 117 mkr (142).

Avkastningen på eget kapital uppgick till 6 procent (14).

Resultatet per stamaktie uppgick till 8,10 kronor (10,33).

Vd Joakim Alm:

– Verksamheten i Alm Equity-koncernen har under första kvartalet 2020 utvecklats positivt i alla bemärkelser. Omsättning, vinst och kassaflöde är på nivåer vi kan känna oss stolta över. Genom att vi lämnat successiv vinstavräkning kommer den redovisade vinsten uppvisa större skillnader mellan kvartalen beroende på hur stora slutavräkningar och orealiserade värdeförändringar som har infallit under perioden. Vi bedömer exempelvis redan nu att det kommer krävas en transaktion med extraordinära intäkter för att under kommande två kvartal kunna överträffa resultatet i första kvartalet. Det rullande 12-månaders resultatet torde ge den mest rättvisande bilden av verksamheten.

– Det är med glädje och lättnad som jag kan konstatera att den pågående pandemin hittills inte har påverkat vare sig bolaget eller våra anställda negativt. Vårt arbetssätt har tillåtit oss att arbeta från hemmet ,från bygget eller på kontoret med bibehållen energi. Om något har pandemins bieffekter inneburit att vår strategi har visat sig vara starkare än någonsin. Som jag har förklarat under de senaste kvartalen har Alm Småa Bostad transformerats från utvecklare av bostadsrätter till att utveckla, och förädla hållbara och högkvalitativa förvaltningsbostäder. Basen för projekten är lagret av byggrätter i framförallt Storstockholm med kommunikationsnära lägen. Dessa byggrätter har förvärvats under en lång tid och beräknades vid årsskiftet ha ett övervärde på drygt två miljarder kronor, ett värde som successivt tas fram i takt med att våra projekt förverkligas.

– Vi meddelade den 19 maj att vi har börjat sondera förutsättningarna för en framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Innehållet i den tänkta affären är varumärkena Svenska Nyttobostäder och Smarta Hyresbostäder. Utöver dessa ingår majoriteten av den förvaltningsportfölj som redovisas under Affärsområde Förvaltning, ytterligare förvaltningsbostäder som ska levereras från Alm Småa Bostad samt ett färdigt förvaltningsobjekt som idag ägs av investerare. Fastigheterna tillträds i samband med färdigställande. En annan viktig del är att befintliga investerare får möjlighet att byta sina investeringar som idag ligger direkt i enskilda utvecklingsprojekt eller förvaltningsobjekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Om allt går i lås väljer 25 investerare att konvertera sitt direktägande mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder och förbinder sig att teckna aktier motsvarande 2,1 miljarder kronor. Efter affärens genomförande och färdigställande kommer Svenska Nyttobostäder ha 5 750 effektiva förvaltingsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm med ett beräknat driftnetto om cirka 600 Mkr. Idag är 870 av dessa förvaltningsbostäder klara och uthyrda, 920 är i produktion och 3 960 är kommande produktion.

– Vi bedömer att det finns flera fördelar med affären. För det första synliggörs de värden som skapas i förvaltningsaffären. För det andra får förvaltningsbolaget den kritiska massa som både minskar koncentrationsrisker till enskilda fastigheter och samtidigt öppnar upp finansieringsmöjligheter som inte är tillgängliga för mindre aktörer. För det tredje blir det lättare att följa utvecklingen av de olika verksamheterna och att renodla affären och kapitalstrukturen. Det skulle kunna liknas vid barnens Vasalopp där alla får medalj och är vinnare. Det kan bli en riktigt bra affär för Alm Equitys aktieägare, för dess affärsområden och även de investerare som varit med från start.

– Om affären genomförs och Alm Småa Bostad säljer 3 450 nya enheter innebär det inte att det är slut på möjligheter då affärsområde Projektutveckling har ytterligare cirka 8 600 byggrätter varav cirka 6 700 lämpar sig väl som förvaltningsenheter som kan utvecklas och säljas till marknaden eller till Svenska Nyttobostäder. Vi kommer naturligtvis att fortsätta tillvarata möjligheter att förvärva bra byggrätter i kommunikationsnära lägen. Det kommer att bli spännande att driva vår affär vidare, inte minst eftersom den ändrade spelplanen kan erbjuda nya strategier och kombinationer.

– Vår inriktning på kvadrat- och klimatsmarta bostäder kommer finnas kvar. Vi har under flera år arbetat fram detta koncept som i pandemins spår förefaller vara ett svar på de behov som kommer växa starkast på bostadsmarknaden framöver. Mycket tyder på att Sverige och resten av världen står inför en betydande konjunkturnedgång. Många har redan förlorat sina arbeten eller är permitterade på obestämd tid. Osäkerheten om vad som väntar är i skrivande stund mycket stor. I ett läge som detta riskerar bostadsmarknaden att fungera riktigt dåligt. För tre år sedan blev det nära på omöjligt att sälja nybyggda bostäder på ritning – få vågade köpa med leverans av bostaden ett år eller mer framåt i tiden. Nu handlar det för många om det överhuvudtaget är värt risken att ta stora lån, speciellt om de framtida inkomsterna är osäkra. Yteffektiva lägenheter nära kommunikationer med avgifter eller hyror som de flesta med månadslön ska kunna klara, verkar vara det perfekta svaret i denna marknad. Vi kommer att fortsätta denna produktion med oförminskad styrka.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så var första halvåret på transaktionsmarknaden: "Historiskt"

Transaktioner Ett väldigt speciellt och på många sätt historiskt andra kvartal är till ända. Coronapandemins effekter gjorde att transaktionsvolymen i Sverige och övriga Norden föll betänkligt och aktiviteten störtdök under en period. Fastighetssverige presenterar siffrorna, trenderna och framtidsutsikterna med hjälp av Pangeas analytiker Mikael Söderlundh.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY