Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm Equity handlas med 20 procents rabatt enligt ny värdering

Bolag En ny marknadsvärdering indikerar ett substansvärde av Alm Equity på cirka 10 miljarder kronor.
Publicerad den 30 April 2021

Alm Equity har låtit göra en marknadsvärdering av bolagen i koncernen för att synliggöra det underliggande substansvärdet. Marknadsvärderingen indikerar ett verkligt värde av Alm Equitys andel av bolagen på cirka 10 miljarder kronor, varav stamaktiens andel av värdet motsvarar ca 8,9 miljarder kronor.

Baserat på börskursen i ALM Equity den 28 april, innebär marknadsvärderingen ett övervärde i stamaktien på cirka 1,5 Mdkr. Detta innebär en substansrabatt om 20 procent vilket motsvarar 145 kronor per aktie.

Fördelningen av marknadsvärdet av ALM Equitys andel i respektive innehav:
Affärsområde Projektutveckling ( Alm Småa Bostad AB) 4,1 Mdkr
Affärsområde Entreprenad (2xA Entreprenad AB) 1,1 Mdkr
Affärsområde Förvaltning ( Svenska Nyttobostäder AB) 3,8 Mdkr

Utöver det har moderbolaget andra nettotillgångar som främst består av likvida medel och fordringar på dotterbolagen till ett sammanlagt värde av 1,0 miljarder kronor. I värderingen har eventuella övervärden från de övriga affärerna inte beaktats. Det är framför allt den egna förvaltningsaffären i ett joint venture tillsammans med Klövern där det bland annat finns ett avtal om förvärv av cirka 1 000 bostäder. Affärsområde Digitala tjänster med den Prop Tech-verksamhet som finns inom Your Block samt ett antal mindre verksamheter har inte heller åsatts något värde.

Värderingen av Affärsområde Projektutveckling och Entreprenad har gjorts med avkastningsvärdering enligt allmänt godtagna värderingsprinciper. Bedömd värdering av Alm Småa Bostad och 2A Entreprenad förutsätter ett fortsatt samarbete. Värderingen av Affärsområde Förvaltning baseras på Alm Equitys andel av marknadsvärdet av det noterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder.

– Equity har tagit ännu ett viktigt steg mot att vara en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetsbranschen. För att synliggöra underliggande värden i vår bolagsportfölj kommer vi i fortsättningen genomföra marknadsvärderingar kvartalsvis. Vi vill på detta sätt öka transparensen för våra ägare och finansiärer, säger Joakim Alm, vd.

Värderingen av affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad har genomförts av PwC med värdetidpunkt per den 31 december 2020.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ser bevisningen ut i insiderhärvan: "Deras versioner är inte trovärdiga"

Bolag Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot totalt elva personer i insiderhärvan kring Collector som uppdagades förra året. Fem av de åtalade jobbar på Balder varav de två huvudmisstänkta är finanschefen och den tidigare CFO:n som åtalas för grovt insiderbrott. Åklagaren Pontus Hamilton berättar för Fastighetssverige hur bevisläget ser ut och varför han anser att de åtalades versioner inte går ihop.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY