Image
Handelshögskolan och Språkskrapan.
Handelshögskolan och Språkskrapan. Bild: Johannes Norlander Arkitektur (Handelshögskolan) och Arkitema (Språkskrapan).

Akademiska Hus återbruk: Så stor är klimatnyttan

Energi/miljö Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Akademiska Hus mätt effekterna av det återbruk som bolaget har gjort i samband med den nya byggnaden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ombyggnaden av Språkskrapan i Göteborg till studentbostäder. Resultatet visar att klimatnyttan uppgår till mer än 100 ton koldioxidekvivalenter och det ekonomiska värdet av de produkter som återbrukats uppskattas till nära en miljon kronor.
Publicerad den 7 December 2021

Återbruk är en viktig pusselbit för Akademiska Hus i omställningen till en klimatneutral verksamhet och sedan 2019 har bolaget accelererat sitt arbete genom deltagande i utvecklingsprojekten Återbruk Väst och CCBuild. Två av Akademiska Hus byggen har ingått som en pilot och genomförts i samband med rivning och nybyggnation av en byggnad vid Handelshögskolan samt ombyggnationen av Språkskrapan vid Näckrosenområdet i centrala Göteborg. När Akademiska Hus tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på effekterna av återbruket står det klart att klimatnyttan uppgår till mer än 100 ton koldioxidekvivalenter. Dessutom uppskattar IVL det ekonomiska värdet av de produkter som återbrukats till nära en miljon kronor.

– Akademiska Hus är en av Sveriges största byggherrar och hur vi agerar kan göra stor skillnad för miljön. För oss är det en självklarhet att utforska nya sätt att ta vara på våra byggnaders resurser och material, bland annat som ett led i att nå vårt mål om klimatneutralitet. Genom att jobba med återbruk i pilotprojekt identifierar vi utmaningar och hittar lösningar som gör att återbruket blir både smidigare och mer kostnadseffektivt framåt, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Bland de produkter och material som återbrukats vid Handelshögskolan och Språkskrapan återfinns tegel, marksten, fasadsten, stengolv, virke, innerdörrar, glaspartier, tvättställ, armaturer, ventilationskanaler och don. Utöver detta har en rad träd, buskar och perenner tagits om hand och placerats i en återbrukspark i väntan på återplantering.

– Just växter ser vi stora värden i att bevara. Deras både ekologiska och ekonomiska värde ökar i många fall med tiden och återbruk är därför viktigt ur flera aspekter, säger Mia Edofsson.

Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten pågår nu ett internt arbete för att skala upp återbruket inom Akademiska Hus. Arbetet inkluderar många roller i bolaget – från förvaltare och byggprojektledare, till upphandlare, värderare, redovisningsekonomer och fastighetsutvecklare. Målbilden är att återbruk inte ska vara något som görs i separata återbruksprojekt, utan bli en naturlig del av Akademiska Hus arbetssätt i både förvaltning och byggprojekt.

Fakta
Handelshögskolan
Minskad mängd avfall: 92 ton.
Klimatnytta: 58 ton CO2-ekvivalenter (ingår ej besparing kopplad till på återbruk av växter).
Uppskattat ekonomiskt värde: 300 000 kr plus ca 250 000 kr för återbrukat växtmaterial.

Språkskrapan
Minskad mängd avfall: 75 ton.
Klimatnytta: 44 ton CO2-ekvivalenter
Uppskattat ekonomiskt värde: 540 000 kronor

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige