Image

Ackordsförslag om 32,5 procent i Allokton

Bolag Fordringsägarna i de Alloktonbolag som är i företagsrekonstruktion har erbjudits ett ackord om 32,5 procent.
Publicerad den 9 Juni 2011

Allokton AB och dotterbolaget Allokton Projekt AB (namnändrat från Allokton Properties III AB) befinner sig under rekonstruktion och rekonstruktionsperioderna har förlängts till den 13 juni respektive 15 juni.

Alloktons revisor KPMG skriver i ett tillägg till revisionsberättelsen i Alloktons årsredovisning: ”Det framgår också av förvaltningsberättelsen att finansieringen och tillgången på likviditet inte är säkerställd för det innevarande räkenskapsåret. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentlig osäkerhet beträffande finansieringen som kan leda till tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.”

Rekonstruktören i de bolag som är i rekonstruktion har till bolagens fordringsägare utsänt ackordsförslag innebärande att fordringsägare med oprioriterade fordringar erbjuds ett ackord om 32,5 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggeneralen: "Wanngård (S) kallar mig blåslampa"

Karriär Stockholm nya Byggeneral ska hålla byggtakten uppe trots den vinglande ekonomin. Oscar Lavelid är personen som fått uppdraget att från årsskiftet styra och samordna stadsutvecklingen i Stockholm. Han berättar om både ansvaret och vilken stadsdel som har den mest spännande utvecklingen att vänta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige