Image

475 personer överklagade Nobelbygget

Bygg/Arkitektur Förra veckan gick tiden ut för överklagande av beslutet att bygga det kontroversiella Nobelbygget på Blasieholmen i Stockholm. 475 personer har överklagat beslutet.
Publicerad den 31 Maj 2016

Enligt Nätverket Bevara Blasieholmen riktar flertalet överklaganden in sig på jäv samt otillåtet statsstöd och brott mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Höga kostnader kommer att drabba allmänheten, det vill säga skattebetalarna. Huvudregeln är att plan- och exploateringskostnaderna skall bekostas av exploatören, i detta fall Nobelhuset AB, skriver Nätverket Bevara Blasieholmen i ett pressmeddelande som fortsätter nedan:

Stadens kostnader har redan ökat till 227 miljoner kronor. Kostnader för kajkonstruktioner och arkeologiska undersökningar kan bli mycket höga, skriver nätverket vidare.

Det stora markområdet där Nobelhuset är tänkt att ligga har skänkts bort till Nobelhuset AB mot en låg tomrättsavgift, vilket strider mot lagen enligt överklagandena. Enligt lagen får inte kommunen gynna ett enskilt företag. Nobelhuset AB har bildats för att kringgå Nobelstiftelsens statuter att inte få bygga hus.

Överklagandena vill också pröva om jäv förekommit vid handläggningen av ärendet. Anställningen av den högsta ansvariga i Stadsbyggnadskontoret Susanne Lindh att övergå som vd i Nobelhuset AB och där arbeta med samma ärende ifrågasätts av de klagande.

Susanne Lindh har således suttit på två stolar under processen – först varit med och beslutat om att inleda en planprocess och sedan direkt efter detta tillträtt som den högsta beslutande hos exploatören. Med hänsyn till detta kan Susanne Lindhs opartiskhet under tiden som stadsbyggnadsdirektör kraftigt ifrågasättas, enligt de överklagande.

- Stockholmarna är mycket upprörda och därför har rekordmånga överklaganden inlämnats. Det stora felet för de flesta är utseendet och placeringen på Blasieholmen. Men de höga kostnaderna för Stockholmarna har också bidragit till det starka motståndet mot projektet, säger Björn Tarras-Wahlberg,
projektledare för Nätverket Bevara Blasieholmen – Flytta Nobelbygget med 10 organisationer som är emot ett Nobelbygge på Blasieholmen

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY