Fastighetsvärvningarna som kom – och försvann

Karriär Fastighetssverige har sammanställt ett urval av rekryteringar det senaste året som lämnat sin nya tjänst – innan de knappt har hunnit börja. ”Hann inte med så mycket”.


Preferensaktierna som har gått bäst

Ekonomi/Finansiering Hur har det senaste årets utveckling för bolagens preferensaktier sett ut? Och vilka har tillkommit på listan? Fastighetssverige har sammanställt de senaste siffrorna på börsen.


De har köpt mest – under semestern

Transaktioner Under semestermånaden: De här bolagen har varit mest aktiva på transaktionsmarknaden. Läs sammanfattningen om juli månads stora affärer.


LISTA: Sjunde månaden på börsåret

Ekonomi/Finansiering Så har de noterade bolagen gått på börsen under juli månad. Det bolagets aktie har sjunkit mest – och det bolaget har gått bäst.


Nedan redovisas de största svenska affärerna för första halvåret 2017.

Internationell prägel i den svenska transaktionstoppen

Transaktioner I Norden har det varit rekordsiffror hittills under 2017. Vi avslutar det nordiska svepet genom att sammanfatta, och syna, de största svenska affärerna under årets sex första månader.


Nedan redovisas de största norska affärerna för första halvåret 2017.

Stort uppsving på den norska marknaden

Transaktioner I Norden har det varit rekordsiffror hittills under 2017. Här sammanfattas, och synas, de största norska affärerna under årets sex första månader.


Nedan redovisas de danska affärerna för första halvåret 2017.

Svensk och norsk dominans – i Danmark

Transaktioner I Norden har det varit rekordsiffror hittills under 2017. Här sammanfattas, och synas, de danska affärerna under årets sex första månader – där ett norskägt bolag dominerar.


LISTA: Ett halvår på börsen

Ekonomi/Finansiering Stor sammanställning: Vilka är vinnarna och förlorarna bland fastighetsbolagen på börsen när halva 2017 har passerat?


Lista: Första halvårets pref-utveckling

Ekonomi/Finansiering Så har de noterade bolagens preferensaktier gått de första sex månaderna 2017. Det bolagets preferensaktie har gått bäst – och de har fått kämpa i motvind.


De utökade sitt bestånd mest

Bolag Fastighetssverige har listat de noterade bolagens uthyrningsbara yta – de har ökat sin area mest det gångna året.


De mest profilerade värvningarna andra kvartalet

Karriär Fastighetssverige har sammanställt branschens hetaste rekryteringar från Q2 2017.


Så mycket har överskottsgraden förändrats

Bolag På en blomstrande fastighetsmarknad: Hur har överskottsgraden påverkats 2017, bland fastighetsjättarna?


Bolagens värdeförändringar på fastigheter

Bolag Lista: Så ser skillnaderna ut mellan börsjättarna, vad gäller orealiserade värdeförändringar på deras fastighetsbestånd.


De har störst inflytande i bolagen

Bolag Fastighetssverige sammanställer de som styr de börsnoterade fastighetsbolagen – vilka är de största aktieägarna 2017?


LISTA: Ledningsgruppens övriga ersättningar

Bolag I går gick vi igenom lönerna för de börsnoterade bolagens ledningsgrupper. Men hur mycket skiljer sig den rörliga delen i deras ersättningar?


Ledningsgruppen som tjänar bäst

Bolag Fastighetssverige har sammanställt lönerna för de börsnoterade bolagens ledningsgrupper. Vilket bolag betalar sina befattningshavare bäst?


De har ökat sina hyresintäkter mest

Bolag LISTA: Här är fastighetsbolagen som procentuellt ökat sina hyresintäkter mest på den blomstrande hyresmarknaden 2017.


Så lång tid har bolagen bundit räntan

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har sammanställt de börsnoterade fastighetsbolagens räntebindningstid.


LISTA: Månad fem på börsåret

Ekonomi/Finansiering Så har de noterade bolagen gått på börsen den gångna månaden. Det bolagets aktie har sjunkit mest – och det bolaget har gått bäst.


Bolaget som ökat sitt substansvärde mest

Bolag SAMMANSTÄLLNING: Fastighetssverige har jämfört de noterade bolagens aktier: Vilket bolag har ökat sitt substansvärde mest det gångna året?


Fastighetssverige.se använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda Fastighetssverige.se godkänner du vår användning av cookies.