Nils Holgersson; kommunskillnader på 78 procent

Sverige Den årliga Nils Holgersson-mätningen visar att skillnaderna mellan de dyraste och de billigaste kommunerna – när det gäller el, värme, vatten och avlopp – fortsätter att öka. I den dyraste kommunen är priserna 78 procent högre än i den billigaste.


Huspriser ökar – men i Stockholm står det still

Bostäder Sveriges småhusmarknad har haft en stark prisutveckling under årets tredje kvartal. En genomsnittlig ökning av tre procent – men i huvudstaden har priserna mattats av.


Landén om Ericssons besked

Sverige Ericsson kan lämna fastigheterna i Borås och Kumla. Här kommenterar fastighetsägaren Corems vd Eva Landén beskedet.


Så reagerar branschen på investeringsstödet

Sverige Fastighetsägarna är negativa – Sabo och Hyresgästföreningen är positiva.


Beslut om investeringsstöd fattat

Sverige På torsdagen fattade regeringen beslut om investeringsstöd på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016-2019.

Så reagerar branschen på investeringsstödet

Sverige Fastighetsägarna är negativa – Sabo och Hyresgästföreningen är positiva.


Ny modell att sätta hyror i Växjö fallerar

Sverige Växjöbostäder och Fastighetsägarna Syd har tillsammans med Hyresgästföreningen arbetat för en ny hyressättningsmodell i Växjö. Samarbetet har nu havererat.


Sabos Kombohus för asylsökande och äldre beviljas stöd

Sverige De första sex åren fungerar husen som asylboenden, därefter blir de trygghetsboende för äldre. Nu beviljas Sabos modell Kombohus Duo ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och en studie inleds denna vecka.


Branschens reaktioner på budgeten

Sverige Så här reagerar olika branschaktörer på regeringens budget som presenterades i går.


Regeringen tar initiativ till informationscentrum för hållbart byggande

Sverige Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om tio miljoner kronor årligen från 2017. Boverket ska med det ökade anslaget bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.


Regeringen: Förenkla reglerna och korta handläggningstiderna

Sverige I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga.
Regeringen satsar på att förenkla byggreglerna och korta handläggningstiderna.

Regeringen tar initiativ till informationscentrum för hållbart byggande

Sverige Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om tio miljoner kronor årligen från 2017. Boverket ska med det ökade anslaget bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.


Savills: En fjärdedel av nya lager byggs på spekulation

Sverige Efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar nu kraftigt. E-handelns höga tillväxt är en starkt bidragande orsak till detta, enligt Savills.


Valideringssystem klart för användning

Sverige Faval – Fastighetsbranschens valideringssystem – är nu helt klart för att validera alla tre yrkesroller på gymnasienivå mot kompetensbevis.


Nordiska fastighetsaktier rusar efter Brexit

Sverige Efter Brexit-omröstningen har svenska fastighetsaktier gått klart bättre än både börsen generellt och europeiska fastighetsaktier, något som befäster bilden av svenska fastighetsmarknaden som en trygg hamn, konstaterar Pangea.


Fastigo: Fyra av tio chefer är kvinnor

Sverige Andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag är 41 procent av cheferna, 34 procent av styrelseledamöterna och 21 procent av vd:arna kvinnor. Det visar en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.


”Det är vårt ansvar att säkra kompetensförsörjningen”

Sverige 15 aktörer med Fastigo i spetsen menar att det är av största vikt att studenter får möjlighet till praktik i branschen under studietiden. Fastigo har tecknat ett avtal om studentmedarbetare med flera fackförbund.