Beslut om investeringsstöd fattat

Sverige På torsdagen fattade regeringen beslut om investeringsstöd på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016-2019.


Ny modell att sätta hyror i Växjö fallerar

Sverige Växjöbostäder och Fastighetsägarna Syd har tillsammans med Hyresgästföreningen arbetat för en ny hyressättningsmodell i Växjö. Samarbetet har nu havererat.


Annons
Image

Sabos Kombohus för asylsökande och äldre beviljas stöd

Sverige De första sex åren fungerar husen som asylboenden, därefter blir de trygghetsboende för äldre. Nu beviljas Sabos modell Kombohus Duo ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och en studie inleds denna vecka.


Branschens reaktioner på budgeten

Sverige Så här reagerar olika branschaktörer på regeringens budget som presenterades i går.


Regeringen tar initiativ till informationscentrum för hållbart byggande

Sverige Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om tio miljoner kronor årligen från 2017. Boverket ska med det ökade anslaget bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.


Annons
Image

Regeringen: Förenkla reglerna och korta handläggningstiderna

Sverige I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga.
Regeringen satsar på att förenkla byggreglerna och korta handläggningstiderna.

Regeringen tar initiativ till informationscentrum för hållbart byggande

Sverige Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om tio miljoner kronor årligen från 2017. Boverket ska med det ökade anslaget bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.


Savills: En fjärdedel av nya lager byggs på spekulation

Sverige Efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar nu kraftigt. E-handelns höga tillväxt är en starkt bidragande orsak till detta, enligt Savills.


Valideringssystem klart för användning

Sverige Faval – Fastighetsbranschens valideringssystem – är nu helt klart för att validera alla tre yrkesroller på gymnasienivå mot kompetensbevis.


Annons
Image

Nordiska fastighetsaktier rusar efter Brexit

Sverige Efter Brexit-omröstningen har svenska fastighetsaktier gått klart bättre än både börsen generellt och europeiska fastighetsaktier, något som befäster bilden av svenska fastighetsmarknaden som en trygg hamn, konstaterar Pangea.


Fastigo: Fyra av tio chefer är kvinnor

Sverige Andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag är 41 procent av cheferna, 34 procent av styrelseledamöterna och 21 procent av vd:arna kvinnor. Det visar en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.


”Det är vårt ansvar att säkra kompetensförsörjningen”

Sverige 15 aktörer med Fastigo i spetsen menar att det är av största vikt att studenter får möjlighet till praktik i branschen under studietiden. Fastigo har tecknat ett avtal om studentmedarbetare med flera fackförbund.


Annons
Image

Trevlig sommar!

Sverige Fastighetssverige önskar alla läsare en skön, trevlig och solig sommar. Vårt nästa nyhetsbrev skickas ut måndagen den 8 augusti.


”Fyra åtgärder som kan lösa bostadskrisen”

Sverige Lennart Weiss och Stefan Attefall har nu släppt sin rapport om hur man kan lösa bostadskrisen.
Duon pekar ut fyra punkter som kan bidra till att lösa krisen.


Ja till amorteringskrav – nej till fastighetsskatt och friare hyressättning

Sverige Amorteringskrav, bolånetak och sänkta flyttskatter kommer högst upp när svenska folket rankar åtgärder för att komma till rätta med höga skulder, stigande bopriser och bostadsbrist. Friare hyressättning, återinförd fastighetsskatt och ökade bostadsbidrag är de minst populära åtgärderna. Detta enligt en enkätundersökning som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under mitten av maj.


Annons
Image

Så vill regeringen öka bostadsbyggandet

Sverige I måndags lämnade Alliansen de bostadspolitiska samtalen och presenterade sedan egna förslag. På tisdagen presenterade även regeringen sina förslag – 22 punkter för ökat bostadsbyggande.