Tony Brown.

Utländsk jätte öppnar för Sverigeoffensiv

Bolag Den utländska investeringsfonden har betydande kapital på väg in. Och siktet är inställt på Sverige. ”Kontor i Stockholm eller logistik i Göteborg”.


Regeringen ger byggbonus till 199 kommuner

Sverige 199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus. Boverket meddelade den 20 november vilka kommuner som har beviljats regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. I kommunerna har 73 372 bostäder getts startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017.


”Svagare bostadsmarknad sprids till kommersiella fastigheter”

Sverige Investmentbanken Morgan Stanley förväntar sig att inbromsningen på den svenska bostadsmarknaden kommer att påverka även den kommersiella fastighetsmarknaden till följd av ett svagare konsumentförtroende.


”Finns en stor potential att öka effektiviteten”

Sverige I dag körs fastighetsvärden om elva triljoner kronor i traditionella excelsnurror. Så vad händer när branschen digitaliseras på allvar? För Fastighetssverige berättar Daniel Kraft, head of proptech ventures, på Stronghold vad han tror väntar runt hörnet.


Nio av tio fastighetsbolag har investerat i uppkopplade lösningar

Sverige Schneider Electrics IoT-rapport, som bygger på intervjuer med 125 fastighetsbolag i Sverige, visar bland annat att 89 procent av fastighetsägarna har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och hantering av sina fastigheter de senaste tre åren. Nästan lika många uppger också att över hälften av deras fastigheter har uppkopplade lösningar.


Svensk Byggtjänst startar satsning mot sexism

Sverige Svensk Byggtjänst startar en långsiktig satsning mot sexism och ojämställdhet inom byggsektor under vinjetten ”Jämt på jobbet”. Och utmanar andra branscher att göra liknande satsningar.


Reaktioner på skärpta amorteringskravet

Sverige Nya amorteringskravet väcker starka reaktioner från flera håll.


FI föreslår skärpt amorteringskrav

Sverige FI:s styrelse har fattat beslut om det slutliga förslaget till skärpt amorteringskrav, som nu har skickats till regeringen för godkännande.

Reaktioner på skärpta amorteringskravet

Sverige Nya amorteringskravet väcker starka reaktioner från flera håll.


Innovativ matchningstjänst prisas

Sverige Ett Tak Två Generationer är en bostadstjänst som matchar seniorer som har plats över i bostaden med studenter som behöver bostad på studieorten. En hållbar lösning på flera av våra stora samhällsutmaningar. I helgen prisades de sociala entreprenörerna som Årets kooperativ i Stockholmsregionen 2017.


Boverket: För många som utvecklar dyrare bostäder

Sverige Hans-Åke Palmgren på Boverket menar att det kan vara för många aktörer inne på samma smala segment – att producera dyrare bostäder.


”Ytterligare restriktioner kan utlösa en ny fastighetskris”

Sverige I dag vid lunchtid meddelar Finansinspektionen om det kommer att införas ytterligare amorteringskrav.
I lördags publicerade Veidekke en konjunkturrapport – där bolaget varnar för en ny fastighetskris till följd av regleringarna.


Sabo: Bra förslag för att hindra handel med hyreskontrakt

Sverige Kriminalisera köp av hyresrätt och skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt. Det är några av förslagen i den utredning som överlämnades till regeringen.
– Åtgärderna är nödvändiga för att få bukt med ett allvarligt samhällsproblem, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.


Skärpta regler mot handel med hyreskontrakt och oskäliga andrahandshyror föreslås

Sverige Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Utredaren, hovrättsrådet Jan Josefsson, lämnade förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror samt hindra otillåten andrahandsuthyrning.

Sabo: Bra förslag för att hindra handel med hyreskontrakt

Sverige Kriminalisera köp av hyresrätt och skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt. Det är några av förslagen i den utredning som överlämnades till regeringen. – Åtgärderna är nödvändiga för att få bukt med ett allvarligt samhällsproblem, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.


Lista: Fastighetssvenskan 2017

Sverige I helgen gick Allsvenskan 2017 i mål, med Malmö FF som segrare. Men hur ser tabellen ut om man skärskådar de fotbollslag som sponsras av fastighetsbranschen? Låt oss presentera den interna ligan ”Fastighetssvenskan 2017”.


Regeringen utreder hyresgästens ställning vid brand

Sverige Regeringskansliet ger en utredare i uppdrag att se över hyresgästens ställning när en lägenhet förstörs. Utredaren ska överväga de förändringar av reglerna som kan behövas för att hyresgästen ska ha ett starkt bostadssocialt skydd när en lägenhet förstörs.


Fastighetsägarna: Första räntehöjningen dröjer

Sverige Världsekonomin växer stabilt de kommande åren och ger bra stöd år Sveriges ekonomi. Det tillskottet uppväger dock inte den negativa effekt som följer av minskade bostadsinvesteringar och svagare privatkonsumtion. Riksbankens första räntehöjning dröjer därmed till slutet av 2018. Det spår Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos.


#metoo – Så vanligt är sexuella trakasserier i fastighetsbranschen

Sverige Samhällsproblemet med sexuella trakasserier mot kvinnor har lyfts upp i rampljuset av #metoo-rörelsen. Men hur ser det ut i fastighetsbranschen? I en undersökning har Fastighetssverige ställt frågan till Sveriges största fastighetsbolag för att se hur vanligt förekommande det är och vilken beredskap man har för att hantera problemen.


Nils Holgersson: Dyrast i Tanum, billigast i Luleå

Sverige Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. Dyraste kommunen Tanum ligger en dryg tusenlapp över landets billigaste kommun som är Luleå. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla kommuner.


#metoo – Fastighetsbranschen inget undantag

Sverige Rörelsen #metoo som uppmärksammar hur många kvinnor som drabbats av sexuella trakasserier har svept in som en stormvind över Sverige. Flera medieprofiler har hamnat i blåsväder och runtom landet förfasas människor över hur utbredda problemen är. Även i fastighetsbranschen förekommer problemen med sexuella trakasserier mot kvinnor, vilket branschprofilen Kristina Alvendal bekräftar.


Boverket får nya uppdrag och ska växa under 2018

Sverige I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen flera nya uppdrag till Boverket. Satsningen omfattar bland annat ett utökat uppdrag för att stärka arkitekturens funktion i samhället, digitalisering av plan- och byggprocessen, ett kompetenscentrum för sunda hus, en nationell expertfunktion för byggskador samt nya stöd för radonsanering och innovativt byggande.