Hemsö emitterar 15-årig obligation

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 35 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN-program.


Lista: Bolagens räntetäckningsgrad

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har sammanställt samtliga börsnoterade bolags räntetäckningsgrad. Det bolaget har sjunkit mest sedan fjol, och i botten finns retailbolaget.


Bolaget med bäst avkastning på eget kapital

Transaktioner Fastighetssverige har jämfört fastighetsbolagens avkastning på eget kapital. Se vilket företag som är lönsammast ur ett aktieägarperspektiv.


Så hög är bolagens skuldsättningsgrad

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har gått igenom samtliga bygg-, bostads- och fastighetsbolags skuldsättningsgrad.


”Hade inte funnits en chans annars”

Ekonomi/Finansiering Concents finansiella räddare kommenterar avyttringen av fastighetsportföljen.


Genova emitterar företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Genova Property Group AB har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 300 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.


LISTA: Tredje månaden på börsåret

Ekonomi/Finansiering Så har de noterade bolagen gått på börsen den gångna månaden. Det bolagets aktie har sjunkit mest – och det bolaget har gått bäst.


SBB miljardemitterar obligationer

Ekonomi/Finansiering SBB har genomfört en emission av ett icke säkerställt och garanterat obligationslån om 1 000 miljoner kronor.


Så har bolagens driftnetto förändrats

Ekonomi/Finansiering SAMMANSTÄLLNING: De börsnoterade fastighetsbolagens driftöverskott ökar i en blomstrande bransch. Så har respektive bolags resultat förändrats.


Catena sänker lånekostnaden

Ekonomi/Finansiering Catena har gjort en större omläggning av bolagets swapavtal och sänker därmed sina lånekostnader.


Svenska Handelsfastigheter etablerar låneram om 3,1 miljarder

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter har utfärdat ett obligationslån med en låneram om högst 3,1 miljarder kronor för upplåning i den svenska marknaden. Lånet är icke-säkerställt och löper med en fast ränta om 7,5 procent med slutligt förfall den 31 januari 2025.


Wihlborgs emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Wihlborgs har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med en löptid om två år.


Akelius förändrar kapitalstrukturen

Ekonomi/Finansiering Akelius tar in nytt stamaktiekapital och köper tillbaka utestående hybridlån om 210 miljoner euro.


Corem emitterar en halv miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om tre år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per den 24 mars 2017.


"Bra om man tillhör samma kollektiv"

Ekonomi/Finansiering Sagax vd David Mindus om styrelsens aktieinnehav, varför motsatsen är otänkbar – och utfallet av det nya aktieslaget som han förde in på börsen i november. "Lätt att bli kritiserad".


Fastighetssverige.se använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda Fastighetssverige.se godkänner du vår användning av cookies.