Lokalmarknadsdagen - 24 Februari 2016

Hem » Seminarier » Lokalmarknadsdagen

Lokalmarknadsdagen

Onsdag 24 februari, 09.00 - 16.30 (registrering från 08.15)

Ett högaktuellt seminarium med fokus på näringslivsutveckling, fastighets- och lokalmarknadsfrågor. Dagen är uppdelad i ett huvudspår och två temaspår med fokus på handelsfastigheter, bostäder och kontor.
Arrangeras tillsammans med Business Region Göteborg.
Seminariet hålls på Clarion Hotel Post.


Program 2016

Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

08.15 Mingel, registrering, kaffe och fralla

Kom i tid, ät en lätt frukost och träffa branschkollegor under lättsamma former innan själva seminariet börjar.


09.00 Välkommen!

Eddie Ekberg, Lokalnytt/Fastighetssverige
Patrik Andersson, Business Region Göteborg


09.05 Dagens agenda

Carin Hjulström, moderator


09.10 Öppningsanförande

Göteborg har stadsutvecklingsutmaningar. Men inom tio år skulle Göteborg kunna ha moderna arenor och ett livligt centrum med tusentals nya bostäder.
Jan Jörnmark, författare, fotograf och docent i ekonomisk historia


09.30 Ekonomianalys

Hur ljus eller mörk är egentligen den breda internationella och nationella makroekonomiska bilden? Hur kommer räntenivåerna att utvecklas framöver? Vilka orosmoln finns på den ekonomiska himlen i Sverige och världen? Hur ska dessa bäst hanteras?
Annika Winsth, Nordea


09.55 Läget i regionen

Med hjälp av rykande färska siffror presenteras här en analys av hur läget i regionen är.
Henrik Einarsson, Business Region Göteborg


10.10 Transaktionsmarknaden

Transaktionsmarknaden i såväl Sverige som Göteborg är glödhet med volymer i paritet med rekordåren före finanskrisen. Hur blir de närmaste åren och vilka blir de bästa affärerna framöver? Hur ser investeringsviljan ut och när kommer dippen?
Robert Treutiger, Colliers International, P-G Persson, Platzer Fastigheter och Erika Olsén, Castellum


10.35 Fika- och mingelpaus


11.05 Den stora kompetensutmaningen

Hur ska branschen hantera kompetensbristen som uppstår i kölvattnet av de pågående stora pensionsavgångarna? Och hur ska man bli bättre på att rekrytera ur ett mångfalds-och jämställdhetsperspektiv? De som lyckas blir framtidens vinnare.
Paula Lejonkula, Sveriges Byggindustrier, Karin Goddard, Riksbyggen, Jan Lundin, RM Estate


11.30 Logistikläget i regionen

Göteborg rankas sedan många år tillbaka som landets bästa logistikläge. Här skapas bland annat den en miljon kvadratmeter stora parken Port of Gothenburg. Vad väntar härnäst, hur utvecklas marknaden, vilka hyror och priser är det som kommer gälla framöver?
Allan Lavén, Prologis, Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn, Fredrik Jagersjö, JLL, Cecilia Fasth, Eklandia Fastighets AB


11.55 Fastighetsaktörer tar socialt ansvar

Platzer och Serneke stödjer en ideell stiftelse och HSB inför sociala klausuler. Bolag i bygg- och fastighetsbranschen tar socialt ansvar på många sätt; hör två exempel här.
P-G Persson, Platzer Fastigheter, Ola Serneke, Serneke, Dilsa Demirbag Sten, Berättarministeriet, Anders Lago, HSB


12.20 Lunch- och mingelpaus


Spår: HANDEL


Bojan Ticic, moderator


13.20 Handelsläget i Göteborg

Stark jobbutveckling, ökande befolkning, fler turister och växande köpkraft – Göteborg är utan tvekan en attraktiv shoppingstad. Men ändå utvecklas inte detaljhandeln lika starkt som i Stockholm och Malmö – vad beror det på och vad krävs?
Per Andersson, HUI


13.45 Därför väljer vi Sverige

Sverige är en relativt liten och avlägsen marknad i norra Europa. Trots det har flera internationella kedjor etablerat sig här på senare tid – vad är det som lockar?
Morgan Jallinder, NSP, Helen Teame Bairu, Business Region Göteborg, Jesper Örtengren, Vasakronan


14.10 Bensträckare (möjlighet att byta spår)


Spår: BOSTÄDER


Cecilia Holmström, moderator


14.15 Affärsmöjligheter i bostäder

Hur ser investeringsläget för bostäder ut, hur har bostäder stått sig relativt andra fastighetsinvesteringar och vilka är hotbilderna? Vart gör man bäst affärer framöver? En såväl nationell som regional överblick.
Ulrika Lindmark, Newsec, Anders Rydstern, Newsec


14.40 Bostadsläget i flyktingkrisens kölvatten

Den senaste tidens akuta migrationskris i Europa ställer förstås bostadsmarknaden på hårda prov – inte minst i Sverige och Göteborg. Vad innebär detta för bostadsmarknaden i regionen och hur tänker aktörerna?
Christel Armstrong Darvik, Stena Fastigheter, Mariette Hilmersson, Framtiden, Ulf Kamne (MP), Byggnadsnämndens ordförande, Lena Andersson, Älvstranden Utveckling, Mikael Granath, Willhem


15.05 Fika- och mingelpaus (gemensamt program inleds 15.35)


Spår: KONTOR


Carin Hjulström, moderator


13.20 Uthyrningsmarknaden

Vilka är trenderna på hyresmarknaden i Göteborgsregionen just nu? Vad efterfrågas av dagens och morgondagens hyresgäster? Tre personer med stor erfarenhet av uthyrning och hyresgästrådgivning diskuterar.
Kristoffer Kruse, Tenant and Partner, Mona Stjernström, Göteborgs Lokallots, Marcus Sandahl, NCC


13.45 Arbetsplatsdelning gör hela staden till ett kontor

Är det självklart att gå till ett kontor i åtta timmar och utföra ett arbete? Inte om du frågar teamet runt Workaround. De vill göra hela staden till potentiella arbetsplatser och skapa en marknadsplats för korttidsuthyrning av kontor.
Andreas Broryd, Workaround


14.10 Bensträckare (möjlighet att byta spår)


14.15 Hälsa och produktivitet på kontoret

Det blir allt viktigare att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö, rätt använt kan kontoret vara en framgångsfaktor. Så här påverkar kontorets utformning medarbetarnas hälsa och produktivitet.
Karin Ståhl, GoToWork


14.40 Här är hyresgästerna

Dessa är företagen och branscherna med tillväxtpotential, kort sagt; i de här branscherna finns morgondagens hyresgäster.
Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren, Heléne Centerhorn, Arbetsförmedlingen, Per-Arne Lundberg, The Game Incubator


15.05 Fika- och mingelpaus (gemensamt program inleds 15.35)


15.35 Framtidens alternativa finansieringslösningar

Traditionell bankfinansiering är fortfarande det vanligaste, men flera alternativ finns och mycket nytt väntar runt hörnet. Hur stort kan till exempel Crowdfunding bli, hur påverkar digitaliseringen marknaden, och hur ser framtiden för preffar och hybridkapital ut?
Magnus Richardsson, Nordea, Jonas Björkman, Tessin och Marcus Hansson, Balder


16.00 Utländska investerares syn på Sverige?

Många rapporter vittnar om att utländska aktörers intresse att investera i Sverige bara blir större och större. Vad är det de lockas av och hur ser deras kommande investeringsplaner i Sverige ut?
Thomas Völker, Helaba, Duncan MacPherson, Starwood Capital


16.25 Göteborgspanelen

Göteborg går som tåget och i princip alla kurvor pekar åt rätt håll - men hur ser framtiden ut? Vilka utmaningar står staden och regionen inför? Hur kommer marknaden för bostäder, kontor och handelsfastigheter att utvecklas? Vilka blir vinnarna respektive förlorarna på bygg- och fastighetsmarknaden 2016?
Johan Nyhus (S), kommunalråd Göteborg, Patrik Andersson, Business Region Göteborg, Jonas Ransgård (M), kommunalråd Göteborg, Christel Armstrong Darvik, Stena Fastigheter

Lokalmarknadsdagen

 

Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.

Lokalmarknadsdagen lockar varje år till sig flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav många på chefsnivå.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, Lokalnytt och Business Region Göteborg. Fastighetssverige och Lokalnytt arrangerar även seminarierna Fastighetsmarknadsdagen Östergötland (tillsammans med Nulink och näringslivskontoret i Norrköping), Fastighetsmarknadsdagen Västerås, Fastighetsmarknadsdagen Uppsala (tillsammans med Uppsala kommun), Göteborg 400+, Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering, Fastighetskvinnan, Fastighetsdagarna, Fastighetsmarknadsdagen Örebro, Fastighetsmarknadsdagen Stockholm (med tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor) och Fastighetsmarknadsdagen Öresund.  

Du kan läsa om 2016 års upplaga här och  2015 här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från det senaste eventet här:

 


Arrangeras i samarbete med:
 

 

Partners: