Hem » Branschguiden » Ägare/investerare » RBS Nordisk Renting

Fastighetssveriges Branschguide

RBS Nordisk Renting


RBS Nordisk Renting är ett helägt dotterbolag till The Royal Bank of Scotland, RBS. RBS grundades år 1727 och är idag en av världens största banker.

RBS Nordisk Renting är sedan många år inriktat på att förvärva eller bygga större fastigheter med ekonomiskt starka företag och offentliga parter som långsiktiga hyresgäster och samarbetspartners. Våra kunder har valt att hyra istället för att binda kapital i fastigheter. Med vår tillgång till kapital, kunnande och kontaktnät kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga hyreslösningar samt ett långsiktigt och tryggt samarbete med möjlighet till tillväxt och utveckling av kärnverksamheten. På så sätt bidrar vi till att våra kunder kan förverkliga sina planer och nå sina mål.

Fastigheternas drift och förvaltning sköts antingen av kunderna själva eller av externa parter. Utveckling och förädling av fastigheterna sker i nära samarbete med hyresgästerna och externa specialister.


Skrivet om RBS Nordisk Renting

Marko Juhokas rekryteras till RBS Nordisk Renting

Bolag Marko Juhokas har rekryterats till RBS Nordisk Renting där han kommer att ansvara för nya affärslösningar i Finland samt asset management på nordisk basis.


Ian Harcourt på ny post inom RBS

Karriär Ian Harcourt, som i somras lämnade posten som Nordenchef för RBS Nordisk Renting har en ny chefspost inom RBS.


JM får 20 miljoner när Rikshem köper

Transaktioner Rikshem köper ett vårdboende i Södertälje av RBS Nordisk Renting. JM, som sålde fastigheten till RBS 1999 erhåller nu 20 miljoner kronor i resultatdelning.


NAI Svefa rekryterar från RBS

Karriär NAI Svefa har rekryterat Rikard Wilén som närmast kommer från en roll som ansvarig för RBS Nordisk Rentings fastighetsportfölj.


Sagax köper i Kista

Transaktioner Sagax köper fastigheten Vitå 1 i Kista, Stockholm, av RBS Nordisk Renting. Köpeskillingen uppgår till 198 miljoner kronor.


Adress

RBS Nordisk Renting
Strandvägen 1
10440 Stockholm


Kontakt


Ian Harcourt
0850619800

ian.harcourt@rbsnordiskrenting.com