Hem » Branschguiden » Konsulter » Forsen AB

Fastighetssveriges Branschguide

Forsen AB


Forsen är ett projektledningsföretag. Vi leder effektiva och hållbara byggprojekt för både privata och offentliga kunder. Vi arbetar med traditionell bygg- och projektledning men är även specialister på CM (Construction Management). Vi bygger inte hus och anläggningar själva. Men vi tänker ut hur man bäst gör det.

Kunskaperna, erfarenheterna och nytänkandet hos våra ca 180 medarbetare innebär att vi idag har kompetens i byggprocessens alla led. 90 procent av våra medarbetare är civil- eller högskoleingenjörer, främst inom samhällsbyggnad eller väg- och vattenbyggnad. Men vi har även arkitekter och lantmätare bland våra anställda.

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning och bostad. Och vi är något av experter på delad entreprenad – det som ibland kallas för Construction Management (CM).

Nästan 40 procent av våra medarbetare är kvinnor och medelåldern knappt 44 år. Vi lägger stor vikt vid att ha en bra mix av engagerade medarbetare, som alla är delaktiga för att nå våra affärsmål. Och 2015 respektive 2016 fick vi en bekräftelse på att vår HR-strategi har varit framgångsrik, då Forsen utnämndes till Sveriges åttonde respektive tolfte bästa arbetsplats av Great Place to Work Institute.

Adress

Forsen AB
Kungsgatan 49
Stockholm


Kontakt


Cajsa Lindgårdh
0734-392622

cajsa.lindgardh@forsenprojekt.se