Stora utmaningar för externhandeln

Handel E-handeln och förändrade köpbeteenden ritar snabbt om retailkartan – och snart kan Amazon komma till Sverige.
Anna Smith och Lotta Moos på Novi Real Estate ger här sin syn på utmaningarna på retailmarknaden.Novi Real Estate förvaltar totalt cirka 600 000 kvadratmeter i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala och Västerås. Runt 80 000 kvadratmeter under förvaltning är retail – en marknad som präglas av många framtida utmaningar.

- På relativt kort tid har vi sett stora förändringar i förutsättningarna för handel generellt och specifikt för externhandeln. De största förändringarna är ökad konkurrens inom i princip alla områden samt förändrade köpbeteenden i och med e-handelns genomslag. Köparnas förväntningar på upplevelsen i butik, leveranstider, sortiment och utbud är också mycket högre idag än tidigare, konstaterar Anna Smith, kundansvarig på Novi Real Estate.

- Och då har vi ännu inte sett vad Amazon får för effekter om de slår igenom också på den svenska marknaden, tillägger Lotta Moos, retailspecialist på Novi.

Ja, mycket tyder på att Amazon snart kommer till Sverige. Vad betyder det?

- Svårt att säga. Vad vi kan konstatera är att Amazon har lyckats otroligt bra med sitt flöde. Hela konsumentens livsbehov kan tillgodoses genom Amazon, allt från mat och kläder till hantverkare. De har en plattform som kan slå ut många – alternativet för många aktörer blir att koppla ihop sig med Amazon, säger Lotta Moos.

Vill minska sina ytor

De båda ser tydligt effekterna av handelns ändrade förutsättningar.

- Flera av de aktörer vi pratar med vill minska sina fysiska ytor och sänka sin hyreskostnad för att anpassa kostymen. Det är också tydligt att vi för betydligt fler diskussioner om omlokaliseringar än nyetableringar idag. Den stora frågan är; om det går knackigt i högkonjunktur – flera aktörer är under rekonstruktion eller på väg i den riktningen – hur kommer det då att se ut i en lågkonjunktur? Det enkla svaret är att vi kommer att se att en mängd aktörer försvinner helt eller delvis och ökade vakanser i många bestånd. Vi kan se överetablering i en del segment och det finns många som inte lyckats nå lönsamhet i den höga etableringstakten som varit, säger Anna Smith.

Vad krävs då för att vara framgångsrik inom handel i dag och på lite sikt? De flesta är i dag överens om att det krävs närvaro och styrka både på nätet och fysiskt. Och framför allt ställs det höga krav på den fysiska butiken. Anna Smith och Lotta Moos pekar på fem faktorer. Butiken måste kunna erbjuda:

  • Inspiration/en upplevelse.
  • Specialistkompetens.
  • Skräddarsydda produkter.
  • Konkurrenskraftiga priser - jämfört med i princip hela världens leverantörer av jämförbara varor.
  • Leveranstider på max någon dag.

- Långt ifrån alla aktörer lever upp till detta i dag.

Novi Real Estate arbetar nära hyresgästerna för att ge förutsättningar för morgondagens handel.

Efterlyser mer samverkan

- Generellt sett så krävs det hög aktivitet. Vi för en tät dialog med våra hyresgäster om deras behov och även en utökad samverkan med andra fastighetsägare och kommuner kring utvecklingen av områdena. Det går definitivt inte att vara tvåa på bollen i tider som präglas av en kombination av få, om några, nyetableringar och behov av minskade ytor hos befintliga aktörer, säger Anna Smith.

- I grunden får man heller inte missa sin hemläxa vad gäller att leverera en attraktiv fastighet vad gäller tillgänglighet, parkering, laddplatser för elbilar, skyltlägen, exponering, belysning, planteringar och annat som gör att det är trivsamt att besöka platsen. Vi ser också att vi tillsammans med hyresgästen, behöver satsa på lösningar som gör att upplevelsen höjs och att besökarna stannar.

När retailytorna blir mindre tar framför allt B-lägena stryk.

- Vi gör också en noggrann analys vid delning av lokaler. Det finns inget utrymme för B-lägen idag utan alla som kan tänka sig att omlokalisera eller, i undantagsfall, nyetablera kommer att kräva A-lägen också i huset.

Vad händer då med B-lägena?

- De blir vakanta. Sedan gäller det att vara kreativ för att kunna fylla dem. I många fall handlar det om att hitta alternativt innehåll. Det ska kanske inte vara handel i de lokalerna. Vi kommer att behöva mer samarbete med kommunerna för att ändra detaljplanerna och tillåta helt andra verksamheter, säger Lotta Moos.

Sammanfattningsvis gäller att alla – handlare, fastighetsägare och stadsplanerare – behöver göra läxan ännu noggrannare idag än tidigare.

- Vi välkomnar alla typer av dialoger kring det här. Vi är noggranna med att vi som representant för fastighetsägaren är en del av lösningen, inte hela lösningen; att föra en ensidig dialog om till exempel sänkt hyra tror vi inte är långsiktigt hållbart. Hyresgästen måste ha en mer omfattande plan än så i längden och den stöttar vi gärna. Vi för jättebra dialoger med många av våra hyresgäster om framtiden och ser att vi tillsammans kommer att hitta många bra, långsiktiga lösningar!

Namn: Anna Smith
Ålder: 37 år.
Familj: Man och två barn.
Bor: Bromma.
Karriär: Är tillbaka i fastighetsbranschen efter ett par år som managementkonsult på Ernst & Young med inriktning mot strategier för fastighets- och infrastrukturinvesteringar och en kortare sejour på Nordea där hon bland annat arbetade med lönsamhetsfrågor kopplade till fastighetsfinansiering.

Fritidsintressen: ”Pass. Jag ska skaffa mig några riktigt roliga hobbys när barnen är större!”

Namn: Lotta Moos
Ålder: 50 år.
Familj: Man, två tonårsdöttrar, en utflugen dotter och ett barnbarn.
Bor: Södermalm.
Karriär: Varit i fastighetsbranschen under 20 år i olika roller.

Fritidsintressen: Barnens aktiviteter, karatetävlingar och fotbollsmatcher.

Novi Real Estate
Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Novi har stabila och finansiellt starka ägare och tillför kompetens och kunskap till branschen. Ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Novi Real Estate är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden.

Novi är latin för ny – Novi vill vara nytänkande och nyskapande. Även loggan står för nyskapande – en symbol för att inte följa ett utstakat spår utan att kunna och våga bryta ny mark.

Novi förvaltar 600 000 kvadratmeter uthyrbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 30 miljarder kronor. Tillgångarna består framför allt av kontors- och butikslokaler i Stockholm City, centrala Göteborg och Malmö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Kommentera

När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.


Mer från Fastighetssverige

Därför väljer Trophi Finland över Sverige

Bolag Trophi fortsätter handla i Finland. Efter nya storköpet i Jyväskylä berättar vd:n Jan Björk för Fastighetssverige om Finlands attraktionskraft, varför man hållit sig avvaktande i Sverige och varför han inte räds näthandeln.


Stora Bostadsdagen
Anette Frumerie, Fredrik Lidjan, Mona Kjellberg och Erik Karlin diskuterar nyproduktion på Stora Bostadsdagen.

Hur djup är nyproduktionskrisen?

Stora Bostadsdagen På Stora Bostadsdagen kommer vd:ar för flera av de noterade bostadsutvecklarna att diskutera marknaden för nyproduktion. Missa inte seminariet på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 14 februari.


Annons
Image

Profi köper Badkarsfabriken av Brunswick

Transaktioner Profi Fastigheter köper fastigheten Gustavsberg 1:316, mer känd som Badkarsfabriken, av Brunswick Real Estate. Fastigheten omfattar 21 000 kvadratmeter lokaler för utbildning, lager och produktion.


Cushman & Wakefield största säljrådgivaren 2017

Bolag Under 2017 var Cushman & Wakefields Capital Markets-team Sveriges största säljrådgivare med en marknadsandel om 17 procent, enligt Datscha.


Riksbyggen säljer fastighet i Årsta

Transaktioner Fastigheten Svärdlången 8 i Årsta, Stockholm, innehåller 57 hyresrättslägenheter. Riksbyggen säljer nu fastigheten till HSB Stockholm.


Annons
Image

Första uthyrningarna i Skanskas Aura klara

Uthyrning Två hyresgäster är nu klara i Aura, det första kontorshuset i Citadellsstaden på Universitetsholmen i Malmö.


Nordic Wellness till Castellum i Norrköping

Uthyrning Nordic Wellness flyttar in på 1 000 kvadratmeter på Drottninggatan 64 i Norrköping.


Ny vd för Studentbostadsföretagen

Karriär Den 5 mars börjar Stina Olén som ny vd för Studentbostadsföretagen, branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige.


Annons
Image

SGBC lanserar första svenska certifieringen för hållbar stadsutveckling

Energi/miljö Nu släpper Sweden Green Building Council en ny certifiering för hållbara stadsdelar – Citylab Action-certifieringen. Certifieringssystemet är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.


Kombinerat trygghetsboende och HVB-hem öppnar i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Under 2019 öppnar Helsingborgshem ett fjärde trygghetsboende för 70-plussare i nuvarande HVB-hemmet Brigaden på Fredriksdal. Vägg i vägg med de äldre kommer unga vuxna och före detta ensamkommande att bo. Helsingborgshem förhoppning är att det gemensamma boendet ska integrera olika grupper i samhället och bryta den sociala isolering som många äldre upplever.


Jernhusen köper ut Stockholms stad

Transaktioner Jernhusen köper Stockholms stads aktieinnehav i Stockholms Terminal AB (STAB) på Cityterminalen. STAB, som fram tills nu ägts av både Jernhusen och Stockholms stad, hanterar driften av bussterminalen. Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm.


Annons
Image

Arnhult: ”Kan absolut bygga hyresrätter”

Bostäder Efter att ha klivit in i Tobin har Rutger Arnhult tillgång till en total bostadspipe på 15 000 enheter. För Fastighetssverige förklarar Klöverns vd hur han ser på marknadsläget – och hur planerna ser ut framöver: ”Vi kommer att köra på”.


Så ska Nai Svefa hitta Henninges efterträdare

Bolag Vid årsskiftet lämnade Åsa Henninge Nai Svefa efter 17 år. För Fastighetssverige förklarar bolagets vd, Mikael Lundström, hur man ska ersätta analyschefen.


Skanska vinstvarnar – säger upp 3 000 anställda...

Bolag Skanska genomför en strategisk översyn för att förbättra lönsamheten. Översynen och dess åtgärder belastar Q4-resultatet med 1,1 miljarder kronor och 2018 med 600 miljoner kronor.
Cirka 3 000 anställda kommer att sägas upp. Utdelningen bibehålls. Skanska-aktien faller med drygt fem procent i börsöppningen.


Annons
Image

...Och ändrar om rejält i koncernledningen

Bolag Anders Danielssons ledningsgrupp är klar – fyra stycken får lämna.


Tadashi Yanai, chef för Uniqlo som nu kommer till Sverige.

Japansk klädkedja till Stockholm - öppnar sin första nordiska butik

Uthyrning Till hösten öppnar den japanska klädkedjan Uniqlo sin första nordiska butik, hos Vasakronan i Stockholm.


Lokalmarknadsdagen

Se bilderna från Lokalmarknadsdagen här!

Lokalmarknadsdagen Vår Stora delar av den göteborgska fastighetsmarknaden samlades på Clarion Hotel Post på tisdagen. Se bilderna här.


Annons
Image

Brinova köper samhällsfastigheter i Malmö

Transaktioner Brinova köper fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvadratmeter med vård- och förskoleverksamhet i Malmö. 


Serneke bygger Skaras nya stadshus

Bygg/Arkitektur Serneke och Skara kommun har undertecknat ett samverkansavtal kring en ombyggnad av Djäknehuset. Den kulturminnesmärkta skolbyggnaden från 1871 ska bli stadens nya stadshus och arbetsplats för 110 kommunanställda. 


Nya studentbostäder till Hägersten

Bostäder Veidekke Bygg Bostäder har fått i uppdrag av Robutz Krediten 2 att bygga 107 studentbostäder med plats för 192 studenter i Hägersten. Projektet är en totalentreprenad med ett totalt ordervärde på 127 miljoner kronor.


Annons
Image